Et kodus oleks õnne ja rahu

Paarisuhe kui auto ja selle hooldamine

PaarissuhtedPaarisuhet võiks võrrelda auto ja selle juhtimisega.  Kui me ostame uue auto, siis on kõik  uus ning auto veereb nagu iseenesest.  Nii ka kooselus, kui armutakse ja ollakse alles alguses, tundub kõik nii  ilus ja arvatakse, et nii see jääbki.

Auto näidikud hakkavad andma märku, kui midagi hakkab korrast ära minema. Paarisuhteski on ohumärgid, mis annavad teada, et midagi oleks vaja korrastada. Autole  minnakse esimesel võimalusel  remonti küsima. Paarisuhte mittetoimimise korral  hakatakse sageli üksteist süüdistama  ja mõttetuid seletusi otsima. Süüdlase otsimise asemel võiksime endalt küsida:  „Mis on see, mis meie suhtes enam ei toimi? Mida mina saan selleks teha, et olukord muutuks?”

Seega peab kumbki osapool paarisuhtes endalt küsima: “Mil viisil mina sellesse panustan?”

PREP-programmi eesmärgiks on aidata kaasa, et paarisuhe just selles suunas areneks.

PREP-paarisuhtekoolituse  tuum peitub selles, et eelkõige nõuab see paarilt  otsustavat  tahet muutusprotsess ette võtta ning valmisolekut  mõlemapoolset  panustamist, et muutust ellu viia. Niisiis on aluseks otsus ja tahe pühenduda oma suhte paremaks muutmisele.

Paarisuhtekoolitus ei ole kindlasti mahavisatud aeg. See aitab paaridel saavutada  lähedus ning käivitada protsessid, mis viivad sügavama, tervema ja elujõulisema suhteni pikas perspektiivis. Parandades paarisuhte kvaliteeti, parandavad nii naine kui mees ka oma laste elukvaliteeti. Panustades oma suhte parandamisse, omandades paremaid konfliktilahendusoskusi, lihvides suhtlemisoskusi ja tugevdades pereväärtusi, võimaldame oma lastele harmoonilisema keskkonna, kust nad saavad eluks kaasa parimad oskused.

Milliseid suhtekoolitusi hetkel Eestis läbi viiakse?

Eestis on hetkel usaldusväärseimaks  suhtekoolitusteks PREP paarisuhte koolitus ja  (Within My Reach) Minu suhe on minu kätes. Need koolitused tuginevad rahvusvahelistele uuringutele, mida on pidevalt täiendatud.

Minu suhe minu kätes on oskustepõhine interaktiivne koolitusprogramm üksikisikutele. See annab konkreetseid oskuseid ja uusi vaatenurki sügavamat rahulolu pakkuva ning emotsionaalselt rikastava lähisuhteni jõudmiseks. Programm toetab osalejat iseenda paremal mõistmisel, teadliku armastuse mõtestamisel ning saadud oskuste ja kogemuste baasil isiklike otsuste ja valikute tegemisel.
Tänu SA Väärtustades Elu  initsiatiivile on need  koolitused ja koolitajad Eestis olemas.

Perekeskusel  Sina ja Mina on tänuväärne panus Gordoni Perekooli koolitajate väljaõppel ja koolituste korraldamisel.

Gordoni Perekoolis õpitakse ennast ja last paremini mõistma ning muutma peresuhteid avatumaks ja lähedasemaks. Koos vaadeldakse erinevaid probleeme perekonnaliikmete omavahelises suhtlemises ning harjutatakse kuulamis-, väljendus- ja erinevaid suhtlemisoskusi. Perekoolis õpitakse praktilise harjutamise, rollimängude, kogemuse analüüsi, lühiloengute ja professionaalselt juhitud rühmatööde ning arutelude abil.

Tweets