Et kodus oleks õnne ja rahu

Lapsed peale vanemate lahkuminekut

Peale lahkuminekut astuvad paljud lahkuläinud kohe uude suhtesse. Kui täiskasvanutel endil on asjad justnagu selged, ei tarvitse lapsed üldse millestki aru saada.
Paljud paarid on rääkinud, et nad ei oleks iial arvanud, et laste elukorraldus ja kohanemine muutunud olukorraga  nii raskeks võib  osutuda.

Kuidas teha lapse kasvatuskorra jagamisel kokkuleppeid? Mis takistab  mõistlikke  kokkuleppeid tegemast?
Lahkuminekul on kaks komponenti: füüsiline ja psühholoogiline. Eraldi elama asumine on füüsiline lahkuminek. Psühholoogiline lahkuminek ei tarvitse aga nii lihtsalt toimuda. Lahkumineku juurde kuulub nn leinaperiood, mis on loomulik. Sellega kaasnevatest  emotsionaalsed protsessid on omased leinaprotsessile.  Tihti ei tulda selle pealegi, et viha võib olla just kurbuse väljendus.

Seega enne kui tahta saavutada mistahes kokkuleppeid ekspartneriga, on oluline saavutada tasakaal iseendas.

Tweets