Et kodus oleks õnne ja rahu

Perekoolitus

Mis on minu jaoks tõeliselt oluline? Mida ma väärtustan?

Mida ma soovin, et minu lapsed edasi kannaksid? Kas ma olen õnnelik?

Kas ma näen ja kuulen või ainult arvan, et ma seda teen? Vaadata sügavale iseendasse on esimene samm teekonnal, et jõuda teisele inimestele lähedale, mõista nende maailma.

Inimesed õpivad kogu elu. Autorooli keerama ei saa keegi ilma autokoolita, tööle on raske saada ilma erialase hariduseta ja veel keerulisem on püsida tööturul konkurentsivõimeline ilma täiendus-koolituseta.

Kui palju aga tegeldakse enese-täiendamisega, mille eesmärk on olla parem lapsevanem või inimene? Kui palju kogutakse teadmisi, et tunda end lapse tuleviku suhtes rahulikumana?

Lapse kasvatamine kujutab endast inimese elule alusepanekut. Soovime, et lapsest kasvaks

läbilöögivõimeline, iseseisev, enesekindel ja hea inimene. Tee selleni on enamasti „katse-eksitusmeetodite” lõppematu jada ja tulemusi ning tagajärgi ei oska keegi ette aimata.

Perekooli koolitus on mõeldud lapsevanematele, kellel veel ei ole suuri muresid ja kes saavad koolitusel õpitud oskuste abil probleeme ennetada. Paljudel on aga teistsugune ettekujutus. Eriti skeptilised on eestlased gruppides toimuvate koolituste suhtes. Kardetakse, et peab teiste ees oma pereprobleeme arutama. Et tegu on tundlike teemadega, siis püütakse ise kodus hakkama saada. Vanematele mõeldud kursused ei ole grupiteraapia, vaid nende eesmärgiks on uute oskuste ja teadmiste õpetamine, nii nagu kõikidel teistelgi koolituskursustel.

Gordoni Perekool (PET – Parent Effectiveness Training) on praktiline kursus, kus püütakse leida vastused sellistele küsimustele nagu kuidas kuulata last nii, et ta tajub, et teda mõistetakse; kuidas rääkida lapsega nii, et ta sind mõistaks; kuidas seada peres reegleid nii, et lapsed neid järgiksid. Vaadatakse ka seda, kuidas käituda lastevaheliste konfliktide lahendamisel, kuidas leida probleemses olukorras lahendusi, mis mõlemaid osapooli rahuldavad?

Õppimine toimub 12-16-liikmelistes gruppides. Iga grupiliige saab ka töövihiku, mis sisaldab kasulikku lugemist ja harjutusi. Õppemeetodid on mitmekesised: miniloengud, rollimängud, paarisharjutused, grupitööd ja arutelud. Teoreetiline osa toetub Th Gordoni raamatule “Tark lapsevanem”.

Koolituse kohta väljastatakse tunnistus.

Tweets