Et kodus oleks õnne ja rahu

Paarisuhtekoolitus

Paarisuhtekoolitus on välja töötatud ennetamaks kooselu negatiivseid arenguid, kuid paarisuhtekoolitus aitab ka katkestada ebasoovitavaid pöördeid paarisuhtes.
Koolitus sobib paaridele, kes sooviksid panustada oma paarisuhtesse, et see hea, mis neil on, ka püsiks. Ent samas sobib see  ka paaridele, kes muretsevad ja on hädas, et paarisuhe on võtmas suunda, mis tundub mitte sobivat.

Hea suhte jaoks on olulised suhte neli nurgakivi. Need on turvatunne, intiimsus, kohusetunne ja usk tulevikku. Kõik nurgakivid põhinevad n.ö kahepoolsusel – nii mees kui naine peavad võtma vastutuse selle eest, mida nad ütlevad ja teevad, mõlemad peavad suutma end turvaliselt tunda ja mõlemal peab olema usk ühisesse tulevikku teineteisega.

Seega peab kumbki osapool paarisuhtes endalt küsima: “Mil viisil mina sellesse panustan?” Paarisuhte koolituse  eesmärgiks on aidata kaasa, et paarisuhe just selles suunas areneks.

PREP paarisuhtekoolitus on täiskasvanute täiendkoolituse vorm, mis:

  • aitab teadvustada läheduse stimuleerimise tähtsust paarisuhtes läbi erinevate dimensioonide nagu rõõm, lõbu, intiimsus, sensuaalsus, seksuaalsus ja sõprus;
  • pöörab tähelepanu efektiivsete suhtlemis- ja probleemilahendusoskuste loomisele ja arendamisele paaride vahel;
  • aitab teadvustada ja vajadusel kohandada ettekujutusi ja ootusi paarisuhte rollidest ning muudest kooselu aspektidest;
  • innustab pühendumusele ja kohusetundele ning aitab näha kooselu pikaajalise partnerlusena
  • pööratakse tähelepanu efektiivsete suhtlemis- ja probleemilahendusoskuste omandamisele;
  • räägitakse sellest, kuidas toime tulla erinevuste ja erimeelsustega;
  • teadvustatakse ja vajadusel kohandatakse ootusi abielu ja teineteise suhtes;
  • käsitletakse erinevaid võimalusi, kuidas ühine rõõm, lõbu, sensuaalsus, seksuaalsus ja sõprus aitavad murda igapäevarutiini ning hoida ja taastekitada lähedust paarisuhtes;
  • arutletakse armastuse, andestamise ja teine-teise toetamise üle paarisuhtes;
  • innustatakse pühendumusele ja kohusetundele ning aidatakse näha kooselu pikaajalise partnerlusena.

Paarisuhtekoolitus ei sisalda grupitöid, kus paarid peaksid omavahelisi asju avalikult arutama või teistega jagama. Kursusel tehtavad paarisuhteharjutused toimuvad vaid partnerite vahel. Koolitajad aitavad paare harjutuste läbiviimisel, et dialoogid kulgeks efektiivselt, positiivselt ja turvaliselt.
Koolitused sisaldavad õppematerjale ja kohvipause. Osalejatele väljastatakse tunnistus koolituse läbimise kohta.

Tweets