Et kodus oleks õnne ja rahu

Firmast

Foto: Diana Unt

Peresuhete kodulehekülg tutvustab Ene Raudla OÜ tegevust.

Olen Ene Raudla OÜ omanik, nõustaja. psühhoterapeut ja koolitaja. Ametilt olen psühholoog. Oman magistrikraadi kliinilise psühholoogia alal, mul on kliinilise psühholoogi, kliinilise lapsepsühholoogi ja psühhoterapeudi  kutse. Kutsekvalifikatsioon vastab Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku (EQF) tase 7-le. Kutsekvalifikatsiooni nõuetele vastavust kinnitavad kutsetunnistused, mille on väljastanud Eesti Psühholoogide Liit ja Sihtasutus Kutsekoda 2013. aasta lõpus.

Olen Eesti Psühholoogide Liidu,  Eesti Pereteraapia Ühingu, Eesti Kliiniliste psühholoogide Seltsi  Eesti Lastepsühholoogide ja Perekoolitusühingu Sina ja Mina liige. Olen töötanud põhitöökohaga  ja töötan jätkuvalt lepinguliselt mitmetes psühhiaatrilist-psühholoogilist  teenust pakkuvates Eesti meditsiiniasutustes.

Erinevad töökogemused meditsiini ja hariduse  valdkonnas annavad lisaväärtust klientide nõustamisel, psühhoteraapia ja koolituste läbiviimisel.

Tweets