Et kodus oleks õnne ja rahu

CURRICULUM  VITAE – ENE RAUDLA

HARIDUS

2001 – 2003 –  Tartu Ülikool: magistriõpe kliinilise psühholoogia alal, MSc

1989 – 1993 – Tartu Ülikool: psühholoogia

1978 – 1983 – Tallinna Pedagoogiline Instituut: pedagoogika ja algklasside õpetamise metoodika

TÖÖKOGEMUS

2014 – Ene Raudla OÜ kliiniline psühholoog-psühhoterapeut, koolitaja

2010 – 2013 – SA Ida-Tallinna Keskhaigla onkoloogia keskuse kliiniline psühholoog, psühhoterapeut

2009 – Mari Viik OÜ psühhiaatriateenistus, kliiniline psühholoog, kliiniline lapsepsühholoog, psühhoterapeut

2009 – 2014 – Viljandimaa Õppenõustamiskeskuse lapsepsühholoog, psühhoterapeut, koolitaja ja lektor

2008 – Sotsiaalkindlustusameti ohvriosakonna  kuriteoohvrite psühholoogiline nõustamine

2007 – 2010 – SA Viljandi Haigla rehabilitatsiooniosakonna kliiniline psühholoog, kliiniline lapsepsühholoog, psühhoterapeut

2006 – 2007 – SA Ida-Tallinna Keskhaigla kliiniline psühholoog, kliiniline lapsepsühholoog, psühhoterapeut

2005 – 2006 – SA Viljandi Haigla taastusravi ja rehabilitatsiooniosakonna kliiniline psühholoog, kliiniline lapsepsühholoog, psühhoterapeut

2004 – Perekeskus Sina ja Mina lepinguline nõustaja,  lektor ja koolitaja

1991 – 2005 – SA Viljandi Haigla  psühhiaatriakliinik, kliiniline psühholoog, kliiniline lapsepsühholoog, psühhoterapeut

1989 – 1991 – C.R Jakobsoni nim. Viljandi 1. KK psühholoog

1977 – 1989 – C.R. Jakobsoni nim. Viljandi 1.KK õpetaja

TÄIENDUSKOOLITUSED
2018 – Koolitus: “Väikelapse emotsionaalne ja sotsiaalne  areng”.  Eesti Psühhoanalüütilise Lasteteraapia Selts

2018 – Koolitus: “Isiksushäirete hindamine SNAP-testiga. SNAP-2 testi kasutamise pädevus.! Isiksushäirete Hindamise  Kool

2018 – Koolitus: “Kuidas hoida leitud armastust?” Rebecca Sears  ; Ben Cohen

2017 – Koolitus: “Tunnetekeskne pereteraapia: Suhete tervendamine ja paindlikkuse soodustamine.” James Forrov (USA)

2017 – Tiiu Bolzmanni perekonstellatsioonide meistriklassis „Vastutuse tervendav jõud“
Tiiu Bolzmann, MSc psühhoterapeut, perekonstellatöör Centro Latinoamericano de Constelaciones Familiares y Soluciones Sistemicas, Buenos Aires, Argentina.

2016-2017 –  Täiendõppeprogammm: Kohtueksperdi baaskoolitus kohtupsühhiaatrias ja – psühholoogias. Eesti Kohtupsühhiaatria ja Kohtupsühholoogia Ühing.

2017 – Komplekstrauma ja dissotsiatsiooi hindamine TADS-I abil. Komplekstrauma teraapia raskused stabiliseeimisfaasis. Suzette Boon, PhD, Holland.

2016 – Lapsed ja nende vanemad erinevates õiguslikes menetlustes. EPS kohtupsühhiaatria Ühing.

2016 – Täiskasvanu Aspergeri hindamise eestikeelse mõõtvahendiga. Eesti Kliiniliste psühholoogide Selts.

2016 – Lessons learned from Utoya tragedy and newer research – implications for early intervention and long-term follow-up. A. Dyregrov Norra riigi konsultant psühholoogilise abi ala.

2016 – Lahutavate ja lahus elavate vanemate nõustamine. Samuel Schürer

2016 – Isiksusehäired ja mittekohanev isiksus. IsiksushäireteHindamise Kool

2016 – Internet ja lapsed. Lastepsühholoogide Ühing

2015 – Uued suunad kognitiiv-käitumisteraapias. Psühhiaatria ja psühholoogia keskus Sensus

2015 – Psüühiline trauma läbi lapse silmade. Maire Riis

2015 – Taastava neuropsühholoogia alused. Eesti Psühholoogide Liit

2014-2015 – Üksikisikutele suunatud PREP-programmi Minu suhe minu kätes. Koolitaja väljaõpe. SAVE

2015 – „Individual, couple and Family therapy: how to shoose which is best?” Maurizio Andolfi, MD

2015 – „No kids in the midle”. Eesti pereteraapia ühing, Erik van der Elst

2014 – Uued suunad isiksushäirete klasssifikatsioonides ja testimises. Isiksusehäirete Hindamise Kool

2014 – Sissejuhatus kognitiivsesse remediatsooni – Cogpack ja metakognitsiooni grupiteraapia. Eesti Kliiniliste Psühholoogide Selts

2014 – Neuropsühholoogiline hindamine. Eesti Kliiniliste Psühholoogide Selts

2014 – Autismi spektri häiretega laste motiveerimine ja käitumisprobleemidega toimetulek, koolitaja Liis Nõupuu

2013 – Sekkumised töös käitumisprobleemidega lastega, koolitaja Airiin Demir

2013 – Isiksushäirete hindamine IPDE-ga Eesti Psühholoogide Liidu kool

2012 – Gordoni Perekoolitajate väljaõppe täiendkoolitus, läbiviija MTÜ  Perekoolitusühing Sina ja Mina

2012 – Aspergeri sündroom-muutuv ja püsiv ajas,  Eesti Kliiniliste Psühholoogide Selts

2012 – Perekontstellatsioonide kasutamine pereteraapias, koolitaja Tiiu Bolzman  (Argentiina Bert Hellingeri Perekontstellatsioonide keskuse juhataja, terapeut)

2012 – Neurolingvistline programmeerimine koolitaja Mari Viik

2011 – Andekas õpilane koolis,  Tartu Ülikooli avatud ülikool

2011 – Andekas õpilane koolis II,  Täiendusõppeprogramm  Tartu Ülikooli teaduskool

2011 – Teismeliste nõustamine, koolitaja Samuel Schürer (psühhoterapeut, Adleri koolkond, Austria)

2011 – Emotionally Focused Therapy for Couples, koolitaja Hanna Pinomaa psühholoog, psühhoterapeut, EFT superviisor ja koolitaja

2011 – WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale- Third Edition) Eesti Psühholoogide Liidu kool

2010 – Sankt-Peterburi õppenõustamissüsteemiga tutvumine, koolitajad Larissa Samarina, PhD ja Natalja Borissovna

2010 – Kliinilise psühholoogi roll psühhiaatria kontekstis,  Eesti Psühhiaatrite Selts,  Eesti Psühholoogide Liit

2009 – 2010 – PREP paarisuhtekoolituse koolitajate väljaõpe,  Läbiviija  Sihtasutus Väärtustades Elu

2009 – 2013 – EFT koolitus I; II.Tron Enger (Norra Meta-EFT Master-Trainer) Mastering EFT

2012 – Kognitiivne paariteraapia, koolitaja Frank M. Dattilio, Harvard Medical School, University of Pennsylvania. “

2009 – Hooliv isadus,  koolitaja   Jesper Juul, Family-lab International koolitaja ja nõustaja

2009 – Kognitiivne paariteraapia, koolitaja Frank M. Dattilio, Harvard Medical School, University of Pennsylvania

2008 – Komplekstrauma ja dissotsiatsioon: töö traumeeritud laste, noorte ja nende peredega,  koolitaja Sandra Wieland, PhD Centre for Councelling and Therapy Victoria, Kanada

2006 – Eneseabistrateegiad kriisi ja trauma korral, koolitaja Atle Dyregov,P.D Bergeni Kriisipsühholoogia keskuse psühholoog

2006 – Õpetajate kooli  koolitajate väljaõppe kursus:  „Kuidas tunda ennast õpetajana paremini?”,   Stive Emmons Master Trainer for Gordon Training International

2005 – Pereteraapiakoolitus. Kiindumishäire, koolitaja Florence Schmidd.

2005 – Tartu Ülikooli arstiteaduskonna täiendusosakonna erinevad koolitused

1995 – Vanemate Efektiivsuse Treeningu instruktorite väljaõppekursus, koolitaja Terttu Steffans

1994 – Laste loovuse ja koostööoskuste arendamise metoodika, Karin Hango ja Vahur Murutar, Self II

ERIALANE ÜHISKONDLIK TEGEVUS

  • Eesti Psühholoogide Liidu liige
  • Eesti Kliiniliste Psühholoogide Seltsi liige
  • Eesti Lastepsühholoogide Seltsi liige
  • Eesti Psühhiaatrite Seltsi liige
  • Eesti Pereteraapia Ühingu liige
Tweets