Et kodus oleks õnne ja rahu

Lahkuminek

Kui paar on jõudnud arusaamisele, et kooseksisteerimisel ei ole enam mingit mõtet, kui ollakse teineteisest võõrdunud ja ei taheta enam panustada suhte parandamisse, minnakse lahku. Kuidas ja millal  sellest teavitada lapsi? Kes peaks seda tegema? Need ja veel palju teisi elukorralduslikke asju jäetakse tihti  justkui iseenesest lahenevaiks. Mõlemad partneid peaksid selles olukorras võtma vastutuse olukorra lahendamise eest.

Lahkuminek võib vahel olla ka emotsionaalne otsus, milleks kumbki osapool ei olnud sellele varem  mõelnud.

Mida teha siis kui ühel heal päeval saadakse aru, et lahkuminekuga ei muutunud elus tegelikult midagi?

Tweets