Et kodus oleks õnne ja rahu

Mida tähendab olla mõjus inimene ja kuidas selleks saada?

Mulle meeldib jälgida ja imetleda inimeste võimet mõjutada suuri hulki teisi inimesi. Inimeste mõjutamine on paljude ametite-rollidega seotud- juhtimine, müümine, esinemine, läbirääkimised.  Osa inimesi kohe mõjuvad meeldivalt, kuid teistega pole mingit kontakti. Millestki on see ju ometi tingitud.

See on seotud karismaga. Karisma on võime positiivselt mõjutada teisi inimesi, ühendades neid nii füüsiliselt, emotsionaalselt kui ka intellektuaalselt.
On see inimestele sünnipäraselt kaasa antud või on see õpitav?

Ühed usuvad, et karisma on kaasa sündinud ja seda arendada ei saa, teised aga arvavad, et karismat on võimalik arendada

Olen veendunud, et  karismaatilisust on võimalik  arendada. Oluline on  teadvustada oma tugevusi  ja neid teadlikult kasutada ning oma nõrgemaid omadusi arendada. Kindlasti ei saa hakkama ilma sisemise motivatsioonita – tahe ennast pidevalt arendada on ülioluline, ilma selleta ei juhtu midagi.

Karismaatilised  inimesed on:

 • Väliselt mõjuvad – Kogu nende olek alates mõtetest ja naeratusest ning lõpetades kingade ja soenguga väljendab seda, mida nad tegelikult mõtlevad ja tunnevad. Nende olek väljendab enesekindlust.
 • Head kõnelejad – Nad on entusiastlikud, positiivsed ja energilised. Häid mõtteid on võimalik esitada ainult hästi kõneledes, sest vastasel korral ei suudaks neid keegi mõista.
 • Head kuulajad – Kuulamine on hea suhtlemisoskuse võti ja aluseks inimestevahelise suhtlemise ja suhete kujundamiseks. Ilma kuulamisoskuseta ei leia me inimesi, kellele oma mõtteid edastada.
 • Veenvad – Nad usuvad oma ideedesse ja oskavad inimesi motiveerida neid ideid järgima. Nad on entusiastlikud ja positiivsed ning süstivad usku ka teistesse.
 • Teadlikud oma mõjust – Nad kasutavad aega ja ruumi nii, et teised inimesed ei tunneks ennast ebamugavalt, kuid annavad endale võimaluse teisi positiivselt mõjutada.
 • Kohanemisvõimelised – Nad mõistavad teiste inimeste seisukohti ja arvestavad nendega. Nad on valmis muutma lähenemist oma ideedest rääkides ja arvestavad teiste heade mõtetega.
 • Selge visiooniga – Nad teavad täpselt, milline on kaugem eesmärk ja kuidas selle saavutamine mõjutab nii ennast kui ka teisi.
 • Enesekindlad – Omavad   isiklikku arvamust, kuid arvestavad ka teiste omaga.
 • Hea huumoriga
 • Positiivsed – Näevad  pigem head kui halba ning otsivad  lahendusi ja võimalusi, mitte takistusi ja hädasid.
 • Ausad – Teevad   seda, mida lubatud ja räägivad tõtt, mis omakorda ei tähenda seda, et kõigile tuleb kõigest rääkida.
 • Nõudlikud – Esmalt iseenda ja siis teiste vastu. Kokkulepped saavutatavad kindlat stiili kasutades, kokkulepete täitmisel on nõudlikud.

Vaadake inimestele otsa ja te kindlasti tunnete karismaatilise inimese ära – ta lihtsalt heliseb nii iseendale kui teistele ning seda helinat on lausa tunda.

Ene Raudla, kliiniline psühholoog-psühhoterapeut, koolitaja

Tweets