Et kodus oleks õnne ja rahu

Perevägivalla teemaline videokoolitus Eesti professionaalide poolt

Iga inimese kõrval võib elada ja töötada päevast-päeva perevägivalla ohver. Kas me oskame teda märgata? Kas me saame teda aidata?

Professionaalne koolitus-DVD “Käsitlusi perevägivallast” aitab mõista perevägivalla olemust ja seda, millised on selle tagajärjed pere liikmetele, eriti lastele.

Videokoolitusel esinevad:

  • lastepsühholoog Ene Raudla ja lastepsühhiaater Anne Kleinberg räägivad perevägivalla pealtnägemise mõjust lapse arengule ja edasisele elule;
  • psühholoog Ülle Kalvik räägib perevägivalla all kannatava naise käitumisest;
  • psühholoogid Kalev Aedma ja Velda Veia ning psühhiaater Jüri Ennet selgitavad vägivaldsete meeste teemat.

KoolitusDVD-kasitlusi-perevagivallast_esikaasKoolitus-DVD on vajalik kõigile sotsiaaltöötajatele, pere- ja lastepsühholoogile, noorsoopolitseile – kõigile neile, kes tegelevad perede ja laste nõustamisega. DVD sobib nii spetsialistide koolituseks kui piirkonna inimeste perevägivalla alase teadlikkuse tõstmiseks.

DVD müügist toetatakse vägivalla ohvreid Tallinna Naiste Kriisikodu vahendusel.
DVD pikkus on 3 tundi 52 minutit ja hind on 60€ + postikulud.

Palume teil olla vägivalla ennetamise ja peatamise kampaania toetaja.

DVD tellimiseks piisab, kui saadate meile meili (tallinn@naisteabi.ee), kus on kirjas:
– mitu DVD-d soovite;
– kelle nimele teha arve (nimetus, aadress);
– kuhu DVD-d postitada (postiaadress);
– kontaktisiku nimi, telefon ja e-maili aadress.

Koolitus “Käsitlusi perevägivallast!”

DVD juurde pakume toetavat koolitust, mille põhieesmärgiks on selgitada perevägivalla olemust, selle mõju lastele ja edsikandumise mudelit (link koolitusele). Koolitajateks on psühholoogid Imbi Mihhailov ja Ülle Kalvik.
Koolitustingimused kokkuleppel. Kuni 25 liikmelisele grupile pakume enda ruumi Tallinnas, kuid oleme valmis koolitama ka mujal.
Registreerimine koolitusele (tallinn@naisteabi.ee). Palume märkida sihtgrupp, koolituse toimumise koht ja osavõtjate arv.

MTÜ Tallinna Naiste Kriisikodu koolituse DVD on valminud projekti raames, mida rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi “Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital”.

Tänades, Tallinna Naiste Kriisikodu

Lähem info: Ülle Kalvik
5264697

Allikas: www.naisteabi.ee

Tweets